So sánh sản phẩm NEOPEPTINE drop 15ml cũ VÀ NEOPEPTINE F drop 15ml mới

Bảng so sánh sản phẩm NEOPEPTINE drop 15ml cũ và NEOPEPTINE F drop 15ml mới

 NEOPEPTINE drops 15ml cũ   NEOPEPTINE F drops 15ml mới
Tên sản phẩm
 NEOPEPTINE® drops   NEOPEPTINE® F drops
Hoạt chất, hàm lượng

Mỗi ml có chứa:

Alpha-Amylase (Vi khuẩn 1:800): 20mg
Papain U.S.P. : 10mg
Tinh dầu Dill B.P. : 2mg
Tinh dầu Anise B.P. : 2mg
Tinh dầu Caraway B.P : 2mg

 Mỗi ml có chứa:

 Alpha-Amylase (Vi khuẩn 1:800): 20mg
Papain U.S.P. : 10mg
Tinh dầu Dill B.P. : 2mg
Tinh dầu Anise B.P. : 2mg
Tinh dầu Caraway B.P : 2mg

Tá dược 
Tá dược: Methylparaben, propylparapen, benzoat natri, hydroxid natri, gôm acacia, glycerin, Sunset Yellow, clorua calci, acid hydrochloric, Hyflosupercel Thành phần khác: Methylparaben, propylparapen, benzoat natri, hydroxid natri, gôm acacia, glycerin, Sunset Yellow, clorua calci, acid hydrochloric, Hyflosupercel
Nhà sản xuất 
 Raptakos, Brett & Co.,Ltd, India.  Raptakos, Brett & Co.,Ltd, India.
Tiêu chuẩn bào chế 
 Tiêu chuẩn của nhà sản xuất  Tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Bảo quản 
 Ở nhiệt độ không quá 30oC, tránh ánh nắng trực tiếp  Ở nhiệt độ không quá 30oC, tránh ánh nắng trực tiếp
Dạng báo chế
 Dược phẩm  Thực phẩm chức năng