Sản phẩm

So sánh sản phẩm NEOPEPTINE Liquid 60ml-NEOPEPTINE F drops 15ml

Bảng so sánh sản phẩm NEOPEPTINE Liquid 60ml và NEOPEPTINE F drops 15ml NEOPEPTINE Liquid 60ml NEOPEPTINE F drops 15ml Hoạt chất, hàm lượng Mỗi 5ml (1 muỗng cà phê) thuốc nước Neopeptine Liquid có chứa: Alpha-Amylase (Vi khuẩn 1:800): 100mg Papain U.S.P. : 50mg Mỗi ml có chứa: Alpha-Amylase (Vi khuẩn 1:800): 20mg Papain […]

Sản phẩm

So sánh sản phẩm NEOPEPTINE drop 15ml cũ VÀ NEOPEPTINE F drop 15ml mới

Bảng so sánh sản phẩm NEOPEPTINE drop 15ml cũ và NEOPEPTINE F drop 15ml mới  NEOPEPTINE drops 15ml cũ   NEOPEPTINE F drops 15ml mới Tên sản phẩm  NEOPEPTINE® drops   NEOPEPTINE® F drops Hoạt chất, hàm lượng Mỗi ml có chứa: Alpha-Amylase (Vi khuẩn 1:800): 20mg Papain U.S.P. : 10mg Tinh dầu Dill B.P. : […]