Sản phẩm

NEOPEPTINE F DROPS (Nê-ô-pep-tin giọt)

NEOPEPTINE F drops THÀNH PHẦN CẤU TẠO Mỗi ml có chứa: Alpha- Amylase (Vi khuẩn 1:800) 20 mg Papain U.S.P. 10mg Tinh dầu Dill B.P. 2mg Tinh dầu Anise B.P. 2mg Tinh dầu Caraway B.P. 2mg Thành phần khác: Methylparaben, propylparaben, benzoat natri, hydroxid natri, gôm acacia, glycerin, Sunset Yellow, clorua calci, acid hydrochloric, Hyflosupercel. […]

Sản phẩm

So sánh sản phẩm NEOPEPTINE Liquid 60ml-NEOPEPTINE F drops 15ml

Bảng so sánh sản phẩm NEOPEPTINE Liquid 60ml và NEOPEPTINE F drops 15ml NEOPEPTINE Liquid 60ml NEOPEPTINE F drops 15ml Hoạt chất, hàm lượng Mỗi 5ml (1 muỗng cà phê) thuốc nước Neopeptine Liquid có chứa: Alpha-Amylase (Vi khuẩn 1:800): 100mg Papain U.S.P. : 50mg Mỗi ml có chứa: Alpha-Amylase (Vi khuẩn 1:800): 20mg Papain […]

Sản phẩm

So sánh sản phẩm NEOPEPTINE drop 15ml cũ VÀ NEOPEPTINE F drop 15ml mới

Bảng so sánh sản phẩm NEOPEPTINE drop 15ml cũ và NEOPEPTINE F drop 15ml mới  NEOPEPTINE drops 15ml cũ   NEOPEPTINE F drops 15ml mới Tên sản phẩm  NEOPEPTINE® drops   NEOPEPTINE® F drops Hoạt chất, hàm lượng Mỗi ml có chứa: Alpha-Amylase (Vi khuẩn 1:800): 20mg Papain U.S.P. : 10mg Tinh dầu Dill B.P. : […]